Krop, sanser og bevægelse

Vores mål er:
Fysiske og aktive børn.
De skal føle glæde ved at bevæge sig.
De skal være selvhjulpne, kende deres krop.
Børnene skal være motorisk aktive og selv kunne tage initiativ til aktiviteter.
Lære at bruge/kende sanserne, fornemmelse for hvad der er sundt/usundt.

Hvad skal der til:
Positive ord, opbakning og evt. hjælp til det enkelte barn.
Motivation, vi skal være gode forbilleder.
Der skal være udfordringer og gå-på mod.

Hvad gør vi:
Skaber en udfordrende legeplads.
Ture i skoven.
Vi planlægger forskellige aktiviteter om kroppen, sanseoplevelser, bruger materialer som styrker finmotorikken.
Vi laver sanglege m. fagter, rollelege, motorik-uge, sundhedsuge.
Vi planlægger temaer for de kommende skolebørn.
Børne deltager i hverdagens praktiske gøremål.


Natur, udeliv og science

Vores mål er:
At børnene får glæde, kendskab, respekt, forståelse for naturen.
Naturen skal være en integreret del af børnenes hverdag.
Kendskab til blomster og dyr.
Udfordring af motorikken - sanserum.
Lære om årstiderne og hvad der sker med naturen.

Hvad skal der til:
Engagerede, vidende, medlevende, nysgerrige og anerkendende voksne.
Bruge den omliggende natur og vores have.

Hvad gør vi:
Ture i skoven, både planlagte og impulsive ture.
Vi har skovuger.
Vi bruger naturvejleder og Arboretet.
Fokus forskellige temaer.
Indsamling fra skoven.
Bruge skoven og legepladsen som sanse- og motorikrum.
Naturen på legepladsen med bærbuske og frugttræer, insekter og planteliv. 


Kommunikation og sprog

Vores mål er:
Børn skal kunne bruge sproget til aktivt at kommunikere med andre børn og voksne.
De skal kunne modtage og give en besked.
At børn har en god omgangstone.
Vi støtter og udvikler børns interesse for nysgerrighed i forhold til tegn, bogstaver, tal og symboler

Hvad skal der til:
De voksne skal være opmærksomme på eget brug af sproget samt brugen af gestik og mimik.
Vi skal lytte med forståelse og anerkendelse til det enkelte barn.
Alle børn skal føle sig hørt.

Hvad gør vi:
Vi læser og synger med børnene.
Vi taler med børnene, og forklarer vores handlinger.
Vi øver  kollektive beskeder med børnene
Vi understøtter børnene i at sætte ord på deres følelser.
De voksne taler pænt til og med hinanden og med børnene.

Sociale udvikling

Vores mål er:
Børnene skal anerkendes og respekteres og de skal føle sig som en del af fællesskabet.
De skal opleve venskaber.
De skal føle tryghed og tillid til andre børn og voksne, og ikke opleve mobning og drillerier
De skal være aktive i fællesskabet og lære at samarbejde og kommunikere med andre.

Hvad skal der til:
Vi skal støtte børnene i deres eksisterende legerelationer.
Vi skal motivere og støtte børnene i at skabe omsorgsfulde og ligeværdige relationer til andre børn og voksne.
De voksne skal skabe et godt miljø for at børn, herunder rum, struktur og kultur i institutionen, da det har betydning for barnets sociale udvikling.

Hvad gør vi:
Børnene får opgaver som skal løses i fællesskabet. Det være sig både i det lille og det store fællesskab.
Gennem overordnede legetemaer, engageres og inddrages alle børn i fællesskabet.
De voksne tilrettelægger rammerne, hvori børnenes ideer og fortællinger og nye spor kan udfolde sig.

Kultur, æstetik og fællesskab

Vores mål er:
Give børnene en forståelse af den kultur de er omgivet af.
Give børnene viden om verdens mangfoldighed.

Hvad skal der til:
Nysgerrige, engagerede og vidende voksne, der kan formidle og inspirere børnene, således at de selv kan/har mulighed for at eksperimentere med egen udtryksformer.

Hvad gør vi:
Vi introducerer børnene for et alsidigt materialevalg til at udtrykke sig kreativt, som maling, karton, naturmaterialer m.m.
Vi besøger kulturelle tilbud i nærområdet.
Sammen med børnene fejrer vi årets og huset traditioner.
Vi læser historier, synger, danser, udklædning m.m.


Alsidig personlig udvikling

Vores mål er:
At børnene er værdifulde deltagere og medskabere af fællesskaber.

Hvad skal der til:
Børnene skal ses og høres af nærværende voksne.
Børnene skal føle sig afholdt og værdsat, deltage i fællesskaber og være en del af at løse konflikter.
Børnene skal udfordres i forhold til nærmeste udviklingszone.

Hvad gør vi:
De voksne tager ansvaret på sig, er tydelige rollemodeller og er anerkendende.
De voksne skaber tilpasse udfordringer og har positive forventninger til børnene.