I relation til vores motto, at børn har ret til krat og fællesskaber, arbejder vi ud fra, at alle børn er socialt kompetente, men for at øve og udvikle deres sociale kompetencer, skal det ske i et fællesskab.

Fra første øjeblik er barnet i stand til at indgå i sociale sammenhænge og reagere på det, der sker i dets omgivelser. Denne parathed bliver understøttet og styrket i det nære fællesskab.

Vi arbejder med børnemiljøer i børnehøjde. For at styrke det, bruger Hørsholm Kommune på tværs af alle institutioner konceptet "Fri for mobberi". Kufferten er et redskab, Mary Fonden har udviklet sammen med Børnefonden.

I kan læse meget mere om på:
www.friformobberi.dk 
Vores personale som arbejder med kufferten, har alle været på instruktørkursus.