I hverdagen er det vigtigt at vi har en god kommunikation om jeres barn, så hvis der er noget I undres eller er uforstående overfor, må I meget gerne spørges os om det.

Vi afholder ikke årlige samtaler, men hvis der er et behov for en mere uddybende snak, så afsætter vi gerne tid til et møde. Disse møder finder som regel sted om morgenen, og uden barnets deltagelse.

Vores erfaring viser, at disse samtaler er meget givende for vores samarbejde, da det giver et positivt indblik og en forståelse for, hvad vi sammen kan yde med henblik for barnets udvikling og trivsel.

Derudover er det meget vigtigt at I holder jer orienteret på Tabulex, da det er her stuerne skriver lidt kort om dagen eller informerer om kommende aktiviteter eller anden vigtig information.