Kl. 7.15:
Vi åbner, vuggestuen og mellemgruppen mødes på deres respektive stuer. Børnehavebørnene mødes på Pindsvinestuen eller Kronhjortestuen i børnehaveafdelingen. Under Corona åbner vi oftest ude på legepladsen, hvor de fleste børn møder ind. I denne tid har vi basis ude, men kan gå ind.
Kl. 8.00 - 8.30:
I begge afdelinger deler man op i egne stuer/grupper, i takt med at personalet møder ind.
Kl. 8.30/9.00:
I vuggestuen tilbydes børnene frugt/grønt og brød/skorpe. Børnehaven tilbydes brød/skorpe.
Kl. 9.30:
Der går dagens planlagte aktiviteter i gang i hele huset.
Kl. 10.30/11.00:
Børnene spiser mad fra Fru Hansens kælder, som vores dygtige køkkenmedarbejder har tilberedt. Der serveres mælk og vand til maden.
Kl. 12.00:
Vuggestuebørnene bliver lagt til at sove. De yngste vuggestuebørn har ingen faste spise og sove tider. Vi følger barnets rytme. De børnehavebørn som har behov for middagssøvn, sover indenfor på en madras.
Kl. 14.15-15.00:
Børnene spiser deres medbragte mad og frugt. Der serveres vand til madpakkerne.
Efter frugt foregår der små aktiviteter på stuerne eller udendørs.
Kl. 16.00:
Bliver stuerne slået sammen i takt med at personalet går hjem.
Kl. 17.00:
Institutionen lukker. (kl. 16.30 fredage). Det betyder at man som forældre og børn skal være ude af institutionen på de pågældende tidspunkter.