Sund kost er en vigtig del af barnets udvikling og generelle trivsel. Vi, som pædagogisk institution, har derfor ansvar for sammen med børnenes forældre, at videregive viden om sundhed og lære børnene om sunde madvaner.

Ved at stifte bekendtskab med den sunde kost i en tidlig alder, får børnene erfaringer de kan bringe med sig i deres videre udvikling.

Når børnene holder fødselsdag i Skovvænget, henviser vi til, at det mellemmåltid, som barnet medbringer ikke består af sukker. Dvs. at vi anbefaler boller i stedet for kagemand-kagekone eller kage generelt. Med hensyn til drikkelse, anbefaler vi vand i stedet for saftevand. Slik må ikke uddeles til fødselsdag.
(Grundet Corona og hygiejne, kan barnet desværre ikke dele hjemmebag og udskåret frugt ud. Det er muligt at dele købte indpakkede varer ud som fx figenstænger, en lille pakke rosiner el.lign.)

Filosofien bag disse retningslinjer er, at du som forældre selv bestemmer hvor meget sukker/slik dit barn indtager, men du kan ikke bestemme på vegne af andre forældre, hvor meget sukker deres børn skal udsættes for.

Med hensyn til børnenes madpakker til eftermiddag, opfordrer vi kraftigt til, at den indeholder mad der giver børnene god energi. Det har meget indflydelse på børnenes trivsel og lyst til leg, at deres blodsukker er stabilt hele dagen.

Af og til forbereder børn og voksne et lille måltid i børnehaven. Der vil i forbindelse med pædagogiske aktiviteter bages sammen med børnene. I forbindelse med vores aktive udeliv, bages der ind imellem snobrød over bål, og ved specielle lejligheder popcorn.

I kan blive inspireret på www.altomkost.dk