Barnet er konstant aktiv og medvirker til at skabe egen person og udvikle egen viden.

Børn indgår i relationer, der etableres som et resultat af det nære og det forpligtigende fællesskab.

Børnene omsætter deres erfaringer i fælles aktiviteter og leg. Det er her der skabes et grundlag for læring, nysgerrighed og lysten til at udforske omverdenen.

Vores miljø i Skovvænget afspejler og udfolder dette barnesyn med nære voksne, der har øje for barnets ressourcer.

Vores miljø inde og ude fremstår, så barnet får mulighed for at undre sig og kan arbejde med egen læring og udvikling.