Der er ikke særlige mødetidspunkter på en normal hverdag. Vær opmærksom på, at ture ud af huset/pædagogiske aktiviteter sker senest kl. 9.30. Derfor vil det af hensyn til barnets deltagelse i fællesskabet og aktiviteten, være en fordel at barnet er afleveret og har sagt farvel til mor eller far inden kl. 9.30. Særligt, hvis det kan være svært for dit barn, så det ikke forstyrrer dagens aktivitet.

Vi forventer ikke, at børnene selv skal kunne sige farvel til mor eller far. Overgange og skift kan være svært for mange børn. Derfor opfordrer vi jer til at bruge personalet, som er tilstede, så de kan hjælpe til at alle får en god start på dagen.
Gør gerne overgangen kort for dit barn, hvis det har svært ved at blive afleveret. Jo længere man trækker sit farvel, jo længere tid vil barnet ofte være om at komme sig over skiftet fra hjem til vuggestue/børnehave.

Vi serverer ikke morgenmad i institutionen, vi forventer at børnene har spist hjemmefra.

Det er vigtigt i vuggestuen at afleveres jeres barn til en personale. I børnehaven er det vigtigt at sige godmorgen til en personale, således at vi ved at jeres barn er kommet. Det samme gør sig gældende når i henter jeres barn om eftermiddagen.

Vi henstiller til forældrene om, at afhente børnene i så god tid, at I kan være ude før lukketid. Således er der tid til, at personalet kan yde en god service overfor børn og forældre – give evt. informationer og give børnene en rolig afhentning.