Formand
Anina Grell

Næstformand
Anna Dorte Frederiksen

Medlem
Signe B. Frewald
Mette Rieck  
Ole Stjernholm

Suppleanter
Sabrina Cordua Bech
Pernille Svenstrup Hjort Bøjle

Personalerepræsentant
Bettina Larsen
Pia H. Nielsen

Lederrepræsentant
Tine Hjorth
Telefon: 48 49 71 26