Forældresamarbejde

I det daglige forældresamarbejde synes vi det er vigtigt at forventningsafstemme, så vi sammen kan tage hånd om jeres barns trivsel og udvikling. Dette forsøger vi at gøre, ved at beskrive forskellige retningslinjer for hvorledes, du/I skal forholde jer, i den givne situation.