Værdigrundlag

Vores værdier:

Vores værdier afspejler vores grundfilosofi om, at vi i Skovvænget aktivt tilbyder børnene et miljø, hvor de har mulighed for at udvikle sig til hele mennesker, som kan navigere i samfundet.

Derfor har vi et særlig fokus på:
  • at skabe tryghed og tilknytning for det enkelte barn.
  • at det er de voksnes, herunder også forældrenes ansvar, at alle børn bliver en del af fællesskabet.
  • at styrke børnenes selvværd ved at tage dem alvorligt, være nærværende og lytte til hver enkelt og opmuntre dem til at turde.
  • at børnene gennem legen styrker derese sociale relationer, samtidig med at det enkelte barns tolerance øges.
  • at tilgodese det enkelte barns sanse-motoriske udvikling, samt børns behov for bevægelse, herunder sproglig opmærksomhed.
  • introducere børnene for forskellige danske traditioner, og vores egne 'Skovvænge' traditioner (se bil. vores køkkenhave)