Læreplaner

Læreplanen er publiceret den 28. januar 2013 til Alle i Børnehuset Skovvænget.

Krop og bevægelse:

Vores mål er:

 • Fysiske og aktive børn.
 • De skal føle glæde ved at bevæge sig.
 • De skal være selvhjulpne, kende deres krop.
 • Børnene skal være motorisk aktive og selv kunne tage initiativ til aktiviteter.
 • Lære at bruge/kende sanserne, fornemmelse for hvad der er sundt/usundt.

Hvad skal der til:

 • Positive ord, opbakning til det enkelte barn.
 • Motivation, vi skal være gode forbilleder.
 • Der skal være udfordringer og gå-på mod.

Hvad gør vi:

 • Skaber en udfordrende legeplads.
 • Ture i skoven.
 • Vi planlægger forskellige aktiviteter om kroppen, sanseoplevelser, bruger materialer som styrker finmotorikken.
 • Vi laver sanglege m. fagter, rollelege, motorik-uge, sundhedsuge.
 • Vi planlægger temaer for de kommende skolebørn.
 • Børne deltager i hverdagens praktiske gøremål.

Natur og naturfænomener:

Vores mål er:

 • At børnene får glæde, kendskab, respekt, forståelse for naturen.
 • Naturen skal være en integreret del af børnenes hverdag.
 • Kendskab til blomster og dyr.
 • Udfordring af motorikken - sanserum.
 • Lære om årstiderne og hvad der sker med naturen.

Hvad skal der til:

 • Engagerede, vidende, medlevende, nysgerrige og enerkendende voksne.
 • Bruge den omliggende natur og vores have.

Hvad gør vi:

 • Ture i skoven, både planlagte og impulsive ture.
 • Vi har skovuger.
 • Vi bruger naturvejleder, jagt og skovbrugsmuseet, museum og Arboretet.
 • Fokus forskellige temaer.
 • Indsamling fra skoven.
 • Bruge skoven som sanse- og motorikrum.

Sprog:

Vores mål er:

 • Børn skal kunne bruge sproget til aktivt at kommunikere med andre børn og voksne.
 • De skal kunne modtage og give en besked.
 • At børn har en god omgangstone.
 • Vi støtter og udvikler børns interesse for nysgerrighed i forhold til tegn, bogstaver, tal og symboler.

Hvad skal der til:

 • De voksne skal være opmærksomme på eget brug af sproget.
 • Vi skal lytte med forståelse og anerkendelse til det enkelte barn.
 • Alle børn skal føle sig hørt.

Hvad gør vi:

 • Vi læser og synger med børnene.
 • Vi taler med børnene, og forklarer vores handlinger.
 • Vi giver børnene kollektive beskeder.
 • Vi lære børnene at sætte ord på deres følelser.
 • De voksne taler pænt til hinanden og med børnene.

Sociale kompetencer:

Vores mål er:

 • Børnene skal anerkendes og respekteres og de skal føle sig som en del af fællesskabet.
 • De skal opleve venskaber.
 • De skal føle tryghed og tillid til andre børn og voksne, og ikke opleve mobning og drillerier
 • De skal være aktive i fællesskabet og lære at samarbejde og kommunikere med andre.

Hvad skal der til:

 • Vi skal støtte børnene i deres eksisterende legerelationer.
 • Vi skal motivere og støtte børnene i at skabe omsorgsfulde og ligeværdie relationer til andre børn og voksne.
 • De voksne skal skabe et miljø for at børn, rum, struktur og kultur i institutionen har betydning for barnets sociale udvikling.

Hvad gør vi:

 • Børnene får opgaver som skal løses i fællesskabet.
 • Gennem overordnede legetemaer, engageres og inddrages alle børn.
 • De voksne tiltettelægger rammerne, hvori børnenes ideer og fortællinger og nye spor kan udfolde sig.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Vores mål er:

 • Give børnene en forståelse af den kultur de er omgivet af.
 • Give børnene viden om verdens mangfoldighed.

Hvad skal der til:

 • Nysgerrige, engagerede og vidende voksne, der kan formidle og inspirere børnene, således at de selv kan/har mulighed for at eksperimentere med egen udtryksformer.

Hvad gør vi:

 • Vi introducere børnene for et alsidigt materialevalg.
 • Vi besøger kulturelle tilbud i nærområdet.
 • Sammen med børnene fejrer vi årets og huset traditioner.
 • Vi læser historier, synger, danser, laver teater og cirkus.

Barnets alsidige personlige udvikling:

Vores mål er:

 • At børnene er værdifulde deltagere og medskabere af fællesskabet.

Hvad skal der til:

 • Børnene skal ses og høres af nærværende voksne.
 • Børnene skal føle sig afholdt og værdsat, deltage i fællesskabet og løse konflikter.
 • Børnene skal udfordres.

Hvad gør vi:

 • De voksne tager ansvaret på sig, er tydelige rollemodeller og er anerkendende.
 • De voksne skaber udfordringer.