Retningslinier vedr sygdom

Raske børn leger bedst

I forbindelse med sygdom, er det altid en god ide at rådfører sig med stuens personale, hvis der er tvivl om hvorvidt barnet kan komme i institution.

Vi retter os efter de generelle retningslinier vedr. sygdom (www.sst.dk), som sundhedsstyrelsen har udfærdiget, og som vi ligger på Børneintra ved eks.vis maveonde, lus eller lign..

Børnene skal kunne deltage i dagens almindelige aktiviteter. Det kan være godt, at gøre sig bevidst, om den forskel der er på at være hjemme, og så her i institutionen sammen med 20 andre børn.

Vi ringer indimellem børn hjem som ikke har feber, men som er så sløje at de ikke kan deltage i dagens gang, medmindre de sidder på en voksens arm. Her har børnene brug for mere omsorg og nærhed end vi i institutionen kan tilgodese.

Ligeledes er det vigtigt, at I fortæller os om særlige ting, der kan have betydning for barnets ophold i institutionen. Det kan være at barnet reagerer anderledes, end det plejer. Det giver os mulighed for, at drage omsorg for jeres barn på den bedste måde.