Børneintra

For at tilgodese et ensartet og højt informationsniveau til forældre om jeres barns dag i institutionen, har Hørsholm Kommune implementeret Børneintra i alle dagtilbud.

Vi anbefaler at I minimum tjekker Børneintra 2 gange pr. uge eller efter behov, for således at holde jer opdateret på diverse tiltag og aktiviteter i Skovvænget.

Via Børneintra dokumenterer personalet dagens oplevelser/aktiviteter med børnene, en fortælling om dagen og billeder. Det er også her at personalet informere om turer ud af huset, og information om den enkelte stues pædagogiske tiltag.

I kan se sygdomsopslag, nyhedsbreve, udfylde/opdatere stamkort og læse diverse bestyrelsesreferater.